Disclaimer

Aansprakelijkheid
Het Malie Hotel stelt het zeer op prijs dat je geïnteresseerd bent in ons hotel en een bezoek brengt aan onze website. Wij proberen de informatie op onze website zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven. Wijzigingen van prijzen, aanbiedingen, faciliteiten, afbeeldingen of andere informatie op deze website is echter te allen tijde onder voorbehoud. Aan de inhoud van de website kan derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Het Malie Hotel behoudt zich het recht voor om de informatie op de website ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Copyright
Alle informatie op deze website in welke vorm dan ook (teksten, formulieren, afbeeldingen, kaarten, geluids- en videofragmenten etc.) is eigendom van het Malie Hotel, behalve als dit anders is vermeld. Je mag de informatie alleen voor eigen gebruik opslaan. Als je citeert, dan met bronvermelding. Niets mag zonder schriftelijke toestemming van het Malie Hotel worden openbaar gemaakt, gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd.

Aansprakelijkheid
Aan de inhoud van deze internetsite kunnen geen rechten worden ontleend. Het Malie Hotel kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie.

Virussen en veiligheid
Deze website wordt regelmatig gecontroleerd op computervirussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van jouw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden, kan helaas niet worden gegarandeerd.
Op verschillende plaatsen in deze website wordt toegang geboden tot internetsites die door derden worden onderhouden. Het Malie Hotel is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en kan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites.

Vragen, suggesties en commentaar
Het Malie Hotel wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door jou of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc. die het Malie Hotel van jou ontvangt wordt door het Malie Hotel gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Het Malie Hotel behoudt zich het recht voor de door jou gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren, door te geven en te distribueren, ongeacht het doel.

Door Malie Hotel verzonden e-mail
Door het Malie Hotel verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Het Malie Hotel staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de naar jou toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Mocht je vragen hebben of verdere informatie nodig hebben, kunt altijd contact opnemen met ons via mail of +31(0)30 303 6300.