Malie Hotel bekroond met Green Key Goud

Het Malie Hotel is ook in 2017 weer bekroond met de hoogst haalbare Green Key: de gouden status. 

De Green Key is het internationale keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatie-branche, en in de markt voor vergader- en congreslocaties, die serieus en controleerbaar bezig zijn met duurzaamheid, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), met zorg voor milieu op het bedrijf en de natuur in hun omgeving.

De Green Key staat garant voor de vrijwillige inzet van de ondernemer om meer
aan het milieu te doen dan de wet- en regelgeving van hem verlangt.

De Green Key is een middel om het duurzame imago van de onderneming naar gasten, overheden en zakenrelaties te communiceren.

Het Malie Hotel voldoet aan de volgende afspraken: 
 

  • Wij leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van ons vakgebied en de overdracht van onze kennis aan anderen die het vak willen leren. 
  • Wij informeren onze werkrelaties (klant/opdrachtgever, vak genoten en leveranciers) dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
  • Wij maken transparante afspraken met de klant/opdrachtgever en-of leveranciers over de kwaliteit van onze diensten en bewaken de kwaliteit die we leveren. 
  • Wij bepalen de sociale impact van onze diensten en beperken deze zo veel als mogelijk voor zover het een negatieve impact, zoals frauduleus handelen, intimidatie uitbuiting en kinderarbeid. 
  • Wij bewaken zowel de continuïteit van onze onderneming als die van de werknemer en wij dragen zorg voor voorzieningen mochten we te maken krijgen met verlies van inkomsten. 
  • Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften en sponsoring en of door vrijwilligerswerk. 
  • Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting van ons bedrijf.
  • Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces als het gaat over inkoop van (kantoor)materialen en diensten met een milieu- en/of sociaal keurmerk.

Check onze beschikbaarheid

Bekijk onze hotelkamers